Soutěže 2016/17

1. Logická olympiáda

V období od 8.10. – 14. 10. 2016 proběhne na naší škole, jako i loni, soutěž Logická olympiáda. Cílem této soutěže je doplnit nabídku oborových olympiád o soutěž zaměřenou na logiku, o soutěž, která nevychází jen ze znalostí nabytých při školní docházce, ale podporuje samostatné myšlení dětí. Významnou součástí této soutěže je odhalování skrytých talentů. Do soutěže se zapojí tito žáci:

6. třída:

Novák

Macourek

Kinclová

Jirmanová

Krejčí

Zeman

 

7. třída:

Bielichová

Sudíková L.

Sudíková D.

Janovská

Hanzlík

 

8. třída:

Pannach

Hošek

Černovský

Barchánek

Ďurina

Řehoř

Foltýn

 

9.třída:

Placák

Šilpochová

Krejčí

Janeček

Červenková

 

Více informací naleznete zde: www.logickaolympiada.cz Všem zučastněným držíme palce. Výsledky budou zveřejněny na webu po řádném ukončení soutěže.

 

Výsledky soutěže Logická olympiáda:

Logická olympiáda - výsledky.docx (18558)

 

2. Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je oborová olympiáda pro žáky základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. Výsledkem často není číslo, ale důkaz, v každém případě se žádá podrobné zdůvodnění myšlenkového postupu. Matematická olympiáda se stala vzorem pro podobné oborové soutěže, jako jsou například olympiáda fyzikální, biologická, chemická nebo astronomická. V letošním školním roce se školního kola matematické olympiády na naší škole účastní tito žáci:

6. ročník - Novák David, Macourek Štěpán, Jirmanová Amálie, Štěpánová Kristýna a Krejčí Robin

7. ročník - Bielichová Karolína, Sudíková Lucie, Sudíková Dominika a Janovská Tereza

8. ročník - Barchánek Šimon, Ďurina Marek, Hošek Matěj a Řehoř Pavel. 

Všem řešitelům školního kola přejeme mnoho úspěchů a chuti do řešení úloh. O postupu do okresního kola vás budeme informovat.

 

Výsledky okresního kola soutěže Matematická olympiáda:

Výsledky okresního kola matematické olympiády 2016_17.xlsx (33306)

 

3. Finanční gramotnost - 8. ročník

Soutěž Finanční gramotnost od roku 2009 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v nejvyšší kategorii celostátních školních soutěží "A". Cílem soutěže je naučit finanční gramotnost žáky základní škol a žáky středních škol. Finanční gramotnost je stále nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení a učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život. Soutěž Finanční gramotnost je i součástí aktivní politiky zaměstnanosti a podařilo se jí dostat do rámcových vzdělávacích plánů (RVP č.j. MŠMT - 2647/2013-210). Vychází z platných Standardů finanční gramotnosti a naplňuje předepsané požadavky Ministerstva financí ČR na finanční vzdělávání. Současně slouží pro měření úrovně Finanční gramotnosti u více než čtvrt milionů žáků základních a středních škol v ČR. 

Soutěž Finanční gramotnost je určena všem žákům 1. a 2. stupně základní škol a žákům všech středních škol v těchto základních tematických orkuzích:

1. informační gramotnost

2. peněžní gramotnost

3. cenová gramotnost

4. rozpočtová gramotnost

5. právní gramotnost

6. ochrana spotřebitele

Záštitu nad finálovými koly převzal prezident republiky Miloš Zeman, soutěži požehnal rovněž primas český kardinál Dominik Duka. 

Školního kola 8. ročníku soutěže Finanční gramotnost se za naší školu školu zučastnili žáci všech ročníků. Výsledky budou zveřejněny až po řádném ukončení školního kola tj. 17.12.2016.

Výsledky soutěže Finanční gramotnost:

Výsledky soutěže Finanční gramotnost.docx (20608)

 

4. Olympiáda z českého jazyka

V letošním školním roce se olympiády z českého jazyka zučastnili žáci devátého ročníku.  Cílem této soutěže je umožnist talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tak motivaci k dalšímu odbornému růstu. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut. Na odborném zajištění olympiády se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.

Výsledky soutěže Olympiáda z českého jazyka:

Výsledky školního kola OČJ.xlsx (10711)

 

5. Pythagoriáda

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Od roku 1978 byla připravována ve Výzkumném ústavu pedagogickém Praha. Od června 2009 byl garantem této soutěže NIDM MŠMT, od roku 2014 je garantem soutěže NIDV. Soutěž je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníku základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, probíhá ve dvou kolech, školním a okresním. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Soutěž se řídí organizačním řádem Č. j. MŠMT - 23 166/2016 - 1 s platností od 1.8.2016. Letošního ročníku Pythagoriády se na naší škole zučastnili žáci  6., 7. a 8. ročníku.

Výsledky soutěže Pythagoriáda:

Výsledky školního kola Pythagoriáda 2016_2017.xlsx (11227)

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet